Aktuality

Územný plán obce Nižný Hrabovec, zmena a doplnok č. 1

Tlačiť

icon Územný plán obce Nižný Hrabovec, zmena a doplnok č. 1

 

Oznam - matrika

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec oznamuje, že v dňoch 13. a 14. júla 2015 bude matrika zatvorená z dôvodu účasti na školení.

 

Program rozvoja vidieka PSK

Tlačiť

icon Program rozvoja vidieka PSK

 

Uvítanie detí do života

Tlačiť

Vitaj teda medzi nami utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva
všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom
mnohé dlhé roky.

Po rokoch sme opäť uviedli do spoločenského a kultúrneho diania našej obce organizáciu milej a emotívnej slávnosti najmladších  občanov, známu aj pod pojmom  – „Uvítanie detí do života“. Táto milá slávnosť sa konala dňa 26.6.2015 v Kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci. Starostka obce Katarína Špallerová slávnostne privítala  najmladších občanov narodených od 15.11.2014 do 30.5.2015, ktorí boli včlenení do veľkej rodiny Nižnohrabovčanov. Deťom zaželala zdravie, šťastie, lásku,  rodičom zase  veľa síl, radosti, spokojnosti, ale aj trpezlivosti pri ich výchove. Deti boli obdarené vecným darčekom a uvítacím listom. K príjemnej atmosfére prispelo aj kultúrne vystúpenie žiakov ZŠ Nižný Hrabovec pod vedením učiteľky, Mgr. Anny Fetkovičovej a sólový spev Vierky Burašovej.

Mali sme česť  spoznať týchto nových občanov:

 1. Karolína Bilá, nar. 19.11.2014
 2. Šimon Veliký, nar. 21.11.2014
 3. Zuzana Olachová, nar. 15.12.2014
 4. Martin Špaller, nar. 18.12.2014
 5. Alica Borová, nar. 15.1.2015
 6. Olívia Borová, nar. 15.1.2015
 7. Kevin Čonka, nar. 8.2.2015
 8. Natália Gažiová, nar. 11.2.2015
 9. Viktória Procová, nar.2.2015
 10. Adam Červeňanský, nar. 19.3.2015
 11. Justin Gažo, nar. 25.3.2015
 12. Nikola Surmajová, nar. 4.4.2015
 13. Matias Leško, nar. 8.4.2015
 14. Samuel Gaži, nar. 9.4.2015
 15. Eliška Semková, nar. 24.4.2015
 16. Kevin Džudžo, nar. 2.5.2015
 17. Matej Slivka, nar. 21.5.2015

 

Fotografie nájdete v tomto odkaze.

PaedDr. Jana Stašková

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ Centra voľného času

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec, v zastúpení starostkou obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Riaditeľ Centra voľného času, Nižný Hrabovec 155,094 21 Nižný Hrabovec

s termínom nástupu do funkcie 1.septembra 2015

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • minimálne päť rokov pedagogickej činnosti
 • vykonanie 1.  atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogickýchzamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pracovný úväzok 5 %, t. j. 2 hodiny týždenne

 

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov pre úsek školských výchovno-vzdelávacích zariadení
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiaceprofesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času Nižný Hrabovec
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 30.07.2015 (štvrtok) do 14.00 hod. na adresu: Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec č. 407 s označením na obálke:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Nižný Hrabovec 155, 094 21 Nižný Hrabovec“. NEOTVÁRAŤ!

Rada školy oznámi písomne – termín, čas a miesto výberového konania uchádzačom, ktorí splnili požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie podmienky, v zákonom stanovenej lehote.

V Nižnom Hrabovci dňa 03.07.2015

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

 


Stránka 1 z 49

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Zber odpadu

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:58
Včerajších návštev:44
Návštev za mesiac:1812
Všetkých návštev:81923
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2015
Júl
PoUtStrŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Náhodné fotografie


Deň matiek 2012-37
Ples 2015
Jánske ohne 2011-29
Špivanočki mojo 2013-62
ZOD - Výročná schôdza-23
Vatra 2015
retro-majales-2012-47
8-maj-2012-24

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok