Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.03.2015 o 17.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Stanovisko k verejnému obstarávaniu „Výmena PVC podláh“
  4. Havarijný stav kanalizácie
  5. Rôzne
  6. Návrh na uznesenie
  7. Záver

Katarína Špallerová v. r. starostka obce

 

Územný plán obce Nižný Hrušov - návrh

Tlačiť

icon Územný plán obce Nižný Hrušov - návrh (50.11 kB)

 

Otvorený list

Tlačiť

Vážení občania, 

ohľadne verejného obstarávania „Výmeny PVC podláh“ v ZŠ Nižný Hrabovec a jej následnej medializácie v televízii sa chcem vyjadriť k uvedenej problematike.

Na základe vykonanej previerky v ZŠ Nižný Hrabovec v rámci štátneho verejného dozoru bolo zistené, že sú nevyhovujúce nášľapné vrstvy podláh v triedach a v časti chodieb, taktiež schodiska, ktorých stav predstavuje riziko úrazov detí. Vzhľadom k tomuto zisteniu bolo potrebné tieto nedostatky odstrániť ešte do 31.3.2014, čo sa bohužiaľ nestalo.  

Základná škola Nižný Hrabovec podala na Okresný úrad v Prešove, odbor školstva, žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. Na základe tejto žiadosti Obec Nižný Hrabovec obdržala dňa 3.3.2014 stanovisko o pridelení finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie vo výške 35 000,00 €. Havarijné situácie škôl financuje MŠVVaŠ SR v zmysle § 4c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl. Pýtam sa: „Prečo vtedajšia starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská nekonala v tejto veci?“

Hneď po mojom nastúpení do funkcie štatutárneho zástupcu obce, som za účelom uskutočnenia verejného obstarávania a na vykonanie všetkých úkonov s tým súvisiacich splnomocnila RNDr. Vladimíra Hričáka. V dobrej viere, že toto obstarávanie bude realizované v zmysle platnej legislatívy. Vo funkcii starostky obce som bola 8 dní.

Dňa 30.12.2014 bola zverejnená na webovom sídle obce výzva na verejné obstarávanie zákazky „Výmena PVC podláh“ a trom záujemcom bola obstarávateľom odoslaná aj výzva poštou. Do súťaže sa prihlásilo 7 firiem. Dňa 12.1.2015 verejný obstarávateľ otvoril obálky s cenovými ponukami. Na základe kritérií na hodnotenie ponúk, t. j. najnižšia cena s DPH bola vysúťažená suma vo výške 26 397,60 €, ktorú ponúkla firma STELL s.r.o.

Medzi obcou Nižný Hrabovec a spoločnosťou STELL s.r.o. bola dňa 19.1.2015 podpísaná Zmluva o dielo. Pripúšťam, že došlo k viacerým administratívnym chybám, či už k chybe môjho priezviska a k chybe v celkovej cene diela, kde bolo nesprávne uvedené 34.251,60 €. Zmluva ako aj ostatné dokumenty boli zverejnené na webovej stránke obce. Zmluvu z technických príčin nebolo možné otvoriť. Na túto chybu nás upozornili občania, v čom bola urobená náprava.

Dňa 23.2.2015 bola na stránke obce zverejnená opravená zmluva. Celý problém nastal pri skenovaní zmluvy, kde do elektronickej formy bola prevedená zmluva s nesprávnou cenou. Nakoľko som dôverovala obstarávateľovi, túto zmluvu som si bližšie nepreštudovala a podpísala.

Práce v škole začali 21. januára 2015. Pri denných návštevách školy som sledovala prácu robotníkov „podlahárov“, ktorí si riadne plnili svoje pracovné povinnosti. Aj touto cestou sa im chcem poďakovať za vykonanú kvalitnú prácu, ktorú ukončili dňa 12.3.2015, kedy bol aj podpísaný preberací protokol.

Finančné prostriedky na túto zákazku boli vynaložené hospodárne a efektívne.

Krátka rekapitulácia:

- z MŠ SR obec obdŕžala 35 000,00 €
- práce činili 26 397,60 €
- ušetrený rozdiel 8 602,40 €  bude vrátený na účet MŠVVaŠ SR ako ušetrené prostriedky.

Pri nástupe do funkcie som si predstavovala, že sa svojej práci budem venovať naplno v pokojnej atmosfére, ale už po niekoľkých dňoch som si uvedomila, že to nebude také jednoduché, lebo mi bol môj život a moja práca znechucované zo strany niektorých občanov a najmä takých, ktorí v našej obci nežijú a nepoznajú niektoré súvislosti, svojím spôsobom života nemajú morálne právo na kritizovanie neúmyselných chýb niekoho iného. Mnohé provokácie sa objavili aj na sociálnej sieti a v mailovej pošte adresovanej mojej osobe. Ako začiatočníčka priznávam, že som nemala potrebné skúsenosti, ale táto vec ma posunula určite ďalej. Mojím cieľom nebolo obohatiť sa, ako si to poniektorí myslia, ale zlepšiť bezpečnosť detí v škole a skultúrniť školské prostredie.

Chcem ubezpečiť všetkých občanov a sympatizantov, že len tak ľahko sa nedám zastrašiť, budem si svoju prácu robiť poctivo a svedomite ako len najlepšie viem.
Ďakujem za pochopenie.

Katarína Špallerová,
starostka obce

Fotografie

 

Upozornenie

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec upozorňuje občanov na možnosť nahliadnutia, realizácie odpisu, výpisu alebo zriadenia kópie z pripravovaného strategického dokumentu „Územný plán obce Nižný Hrušov“.

icon Územný plán obce Nižný Hrušov (129.92 kB)

 

Upozornenie

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec upozorňuje občanov na možnosť nahliadnutia, realizácie odpisu, výpisu alebo zriadenia kópie z pripravovaného strategického dokumentu „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“ , viac informácií v priloženom súbore.

icon Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán prešovského samosprávneho kraja (166.99 kB)

 


Stránka 1 z 43

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Zber odpadu

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:4
Včerajších návštev:65
Návštev za mesiac:4
Všetkých návštev:74680
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2015
Apríl
PoUtStrŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Náhodné fotografie


Farský ples 2014-70
MDD 2014
MDD v MŠ
MDD-2013-32
10-narodeniny-hrabovka-21
MDD 2014
Verejné zhromaždenie 05/2012-5
retro-majales-2012-84

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok