Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy Nižný Hrabovec

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec, v zastúpení starostkou obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ Základnej školy Nižný Hrabovec

s termínom nástupu do funkcie: 01. júl 2016

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).


Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC


Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 23.05. 2016 (pondelok) do 14.00 h. na adresu: Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec č. 407 s označením na obálke:

– Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Nižný Hrabovec. NEOTVÁRAŤ !

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Katarína Špallerová
starostka obce

 

Upozornenie

Tlačiť

Oznamujeme občanom, že vzhľadom na rozšírenú kriminalitu, výtržností a vznik divokých skládok, boli v obci a v jej okolí umiestnené kamery a fotopasce.

Upozorňujeme občanov, že v prípade zistenia páchateľa, bude sa postupovať v zmysle platnej legislatívy!

kamera

 

Oprava miestnej komunikácie

Tlačiť

Dňa 21.4.2016 bola v našej obci obmedzená premávka z dôvodu opravy miestnej komunikácie ku gréckokatolíckemu chrámu Zoslania Ducha Svätého. 

Taktiež bol upravený vstup do kultúrneho domu a výtlky po cestách v obci.

Tieto opravy sú financované z vlastných zdrojov.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

   

Priestor na Vašu príležitosť

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec č. 407

vyhlasuje výberové konanie na

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
 • jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).


Výberové konanie sa uskutoční dňa 4. mája 2016 o 10.00 hod. v kancelárii starostky obce na Obecnom úrade Nižný Hrabovec.

Podrobnosti:

icon Výberové konanie (94.25 kB)

 


Stránka 1 z 64

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Zber odpadu

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:30
Včerajších návštev:90
Návštev za mesiac:175
Všetkých návštev:98395
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2016
Máj
PoUtStrŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Náhodné fotografie


POTOKY na vystúpení v Lackovciach-15
Deň matiek 2012-19
Stavanie hrádzí v 2. revitalizačnom projekte-9
Deň detí a Deň otcov 2015
Memoriál Vincenta Valča 2014
Bezpečná škôlka 2013-9
Deň MŠ 2015
Vianočný koncert 2013

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok