Obec Nižný Hrabovec
Obec Nižný Hrabovec

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 1. 2020

Zmluva o spolupráci

2020003

Neuvedené

Obec Nižný Hrabovec

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

22. 1. 2020

Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb

2020002

60,00 EUR šesťdesiat eur/hodina

Obec Nižný Hrabovec

JUDr. Ján Lengvarský, advokát

22. 1. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

2020001

33,00 EUR tridsaťtri eur/mesiac

Obec Nižný Hrabovec

GDPR Slovakia s.r.o.

20. 2. 2020

Zmluva o dielo

2020004

26 141,29 EUR Dvadsaťšesťtisícjednostoštyridsaťjeden eur a dvadsaťdeväť centov

STACH s.r.o.

Obec Nižný Hrabovec

20. 2. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 55/2018K

2020005

1 315,20 EUR Jedentisíctristopätnásť eur a dvadsať centov

Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.

Obec Nižný Hrabovec

20. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nižný Hrabovec

2020006

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec

Obec Nižný Hrabovec

21. 2. 2020

Kúpna zmluva

2020007

1,00 EUR Jedno euro

Obec Nižný Hrabovec

Prešovský samosprávny kraj

2. 3. 2020

Zmluva o dielo č. 1/2020

2020008

9 000,00 EUR Deväťtisíc eur

Obec Nižný Hrabovec

Hrabovčan s.r.o.

31. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

2020009

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec

Obec Nižný Hrabovec

14. 4. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2020010

Neuvedené

Hrabovčan s.r.o.

Obec Nižný Hrabovec

15. 4. 2020

Kúpna zmluva

2020011

1,00 EUR jedno euro

Obec Nižný Hrabovec

Prešovský samosprávny kraj

7. 5. 2020

Zmluva o dielo č. 2/2020

2020012

3 800,00 EUR Tritisícosemsto eur

Obec Nižný Hrabovec

Hrabovčan s.r.o.

13. 5. 2020

Zmluva o dielo č. 3/2020

2020013

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto eru

Obec Nižný Hrabovec

Hrabovčan s.r.o.

14. 5. 2020

Zmluva o dielo č. 5/5/2020

2020014

27 815,51 EUR dvadsaťsedemtisícosemstopätnásť eur päťdesiatjeden centov

MOUREZ s.r.o., Vranov nad Topľou

Obec Nižný Hrabovec

1. 6. 2020

Zmluva o dielo č. 4/2020

2020015

27 500,00 EUR Dvadsaťsedemtisícpäťsto eur

Obec Nižný Hrabovec

Hrabovčan s.r.o.

24. 6. 2020

Kúpna zmluva č. 01/06/2020

2020016

9 886,85 EUR Deväťtisícosemstoosemdesiatšesť eur osemdesiatpäť centov

STOP LUP, s.r.o.

Obec Nižný Hrabovec

4. 9. 2020

Kúpna zmluva

2020017

Neuvedené

Obec Nižný Hrabovec

AGROMIX

9. 9. 2020

Zmluva o dielo č. 2/2020

2020018

4 320,00 EUR Štyritisíctristodvadsať

Ing. Anton Pavúk

Obec Nižný Hrabovec

28. 9. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I869-222-13 zo dňa 01.08.2018

2020020

Neuvedené

Obec Nižný Hrabovec

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

30. 9. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

2020019

780,00 EUR Sedemstoosemdesiat eur

Obec Nižný Hrabovec

Galileo Corporation s.r.o.

23. 10. 2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

2020021

Neuvedené

Obec Nižný Hrabovec

Škola.sk, s.r.o.

13. 11. 2020

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

2020022

Neuvedené

Obec Nižný Hrabovec

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repubnliky

1. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky

2020023

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Obec Nižný Hrabovec

Úrad vlády Slovenskej republiky

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

2020024

Neuvedené

Obec Nižný Hrabovec

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

18. 12. 2020

Dodatok k Zmluve o spolupráci

2020025

Neuvedené

Obec Nižný Hrabovec

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

12. 1. 2021

Zmluva o nájme nehnuteľností

2021001

22,99 EUR Dvadsaťdva eur deväťdesiatdeväť centov

Obec Nižný Hrabovec

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec

20. 1. 2021

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

2021002

324,00 EUR Tristodvadsaťštyri eur

BM PROTECT s.r.o.

Obec Nižný Hrabovec

1. 2. 2021

Dodatok č. 3k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2021003

Neuvedené

Obec Nižný Hrabovec

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repubnliky

2. 2. 2021

Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb

2021004

Neuvedené

Obec Nižný Hrabovec

JUDr. Ján Lengvarský, advokát

12. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2021005

241 632,16 EUR Dvestoštyridsaťjedentisícšesťstotridsaťdva eur šestnásť centov

Obec Nižný Hrabovec

Ministerstvo vnútra SR

4. 3. 2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

2021006

28 699,99 EUR Dvadsaťosemtisícšesťstodeväťdesiatdeväť eur deväťdesiatdeväť centov

Obec Nižný Hrabovec

Hrabovčan s.r.o.

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1/2021

Neuvedené

Obec Nižný Hrabovec

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

18. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo eur

Obec Nižný Hrabovec

ABYS Slovakia, s.r.o.

22. 3. 2021

Kúpna zmluva č. 1/2021

2021007

1 848,78 EUR Jedentisícosemstoštyridsaťosem eur sedemdesiatosem centov

Obec Nižný Hrabovec

ELA Vranov s.r.o.

23. 3. 2021

Kúpna zmluva č. 1/3/2021

2021008

12 898,56 EUR Dvanásťtisícosemstodeväťdesiatosem eur päťdesiatšesť centov

Obec Nižný Hrabovec

GastroRex, s.r.o.

9. 4. 2021

Protokol č. 184/3310/2021

2021009

Neuvedené

Obec Nižný Hrabovec

SR - Slovenská správa ciest

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, streda 31. 3. 2021
slabý dážď 17 °C 8 °C
štvrtok 1. 4. mierny dážď 15/9 °C
piatok 2. 4. mierny dážď 12/5 °C
sobota 3. 4. slabý dážď 10/4 °C

1. písomná zmienka 1357

1668 obyvateľov

Výmera katastra 1120 ha

Dom smútku

ZŠ a MŠ

Lekáreň

Multifunkčné ihrisko

Futbalové ihrisko